Mittwoch, 30. März 2011

Osnovne

Међународни систем јединица (Système International d’Unités односно International System of Units), скраћено СИ или SI, је најшире коришћени систем јединица.1960. године

СИ изведене јединице са посебним именима
Име Симбол Величина Изражено у основним јединицама
херц Hz фреквенција s−1
њутн N сила kg m s −2
џул J енергија N m = kg m2 s−2
ват W снага J/s = kg m2 s−3
паскал Pa притисак N/m2 = kg m −1 s−2
лумен lm светлосни флукс cd sr
лукс lx осветљеност lm/m2 = cd sr m−2
кулон C наелектрисање A s
волт V разлика у електричном потенцијалу, eлектрични напон W/A = J/C = kg m2 A−1 s−3
ом Ω електрична отпорност V/A = kg m2 A−2 s−3
фарад F електрична капацитивност C/V = A2 s4 kg−1 m−2
вебер Wb магнетни флукс kg m2 s−2 A−1
тесла T густина магнетног флукса Wb/m2 = kg s−2 A−1
хенри H индуктивност Wb/A = kg m2 A−2 s−2
сименс S електрична проводност Ω−1 = kg−1 m−2 A2 s3
бекерел Bq радиоактивност (број распада у јединици времена) s−1
греј Gy апсорбована доза (јонизујућег зрачења) J/kg = m2 s−2
сиверт Sv еквивалентна доза (јонизујућег зрачења) J/kg = m2 s−2
катал kat каталитичка активност mol/s = mol s−1
степен Целзијуса °C термодинамичка температура K (0 °C = 273.15 K, 0 K = −273.15 °C)
Не-СИ јединице прихваћене за употребу у СИ
Име Симбол Величина Еквивалент у СИ јединицама
минут min време 1 min = 60 s
сат (час) h време 1 h = 60 min = 3600 s
дан d време 1 d = 24 h = 1440 min = 86400 s
лучни степен ° угао 1° = (π/180) rad
лучни минут угао 1′ = (1/60)° = (π/10800) rad
лучни секунд угао 1″ = (1/60)′ = (1/3600)° = (π/648000) rad
литар l или L запремина 0.001 m3
тона t маса 1 t = 103 kg
Не-СИ јединице које нису формално усвојене од CGPM
непер, количина поља Np однос (без димензија) LF = ln(F/F0) Np
непер, количина снаге Np однос (без димензија) LP = ½ ln(P/P0) Np
бел, количина поља B однос (без димензија) LF = 2 log10(F/F0) B
бел, количина снаге B однос (без димензија) LP = log10(P/P0) B
Емпиријске не-СИ јединице прихваћене за употребу у СИ
електронволт eV енергија 1 eV = 1.60217733 (49) × 10−19 J
јединица атомске масе u маса 1 u = 1.6605402 (10) × 10−27 kg
астрономска јединица AU дужина 1 AU = 1.49597870691 (30) × 1011 m
Остале не-СИ јединице тренутно прихваћене за употребу у СИ
морска миља морска миља дужина 1 морска миља = 1852 m
чвор чвор брзина 1 чвор = 1 морска миља на сат = (1852/3600) m/s
ар a површина 1 a = 1 dam2 = 100 m2
хектар ha површина 1 ha = 100 a = 10000 m2
бар bar притисак 1 bar = 105 Pa
ангстрем, ångström Å дужина 1 Å = 0.1 nm = 10−10 m
барн b површина 1 b = 10−28 m2

Префикс Симбол Кратка скала Дуга скала Децимални еквивалент
1024 јота Y септилион квадрилион 1 000 000 000 000 000 000 000 000
1021 зета Z секстилион трилијарда (хиљаду трилиона) 1 000 000 000 000 000 000 000
1018 екса E квинтилион трилион 1 000 000 000 000 000 000
1015 пета P квадрилион билијарда (хиљаду билиона) 1 000 000 000 000 000
1012 тера T трилион билион 1 000 000 000 000
109 гига G билион милијарда (хиљаду милиона) 1 000 000 000
106 мега M милион 1 000 000
103 кило k хиљада 1 000
102 хекто h сто 100
101 дека da десет 10
100 нема нема један 1
10−1 деци d десети део 0,1
10−2 центи c стоти део 0,01
10−3 мили m хиљадити део 0,001
10−6 микро µ милионити део 0,000 001
10−9 нано n билионити део милијардити део 0,000 000 001
10−12 пико p трилионити део билионити део 0,000 000 000 001
10−15 фемто f квадрилионити део билијардити део 0,000 000 000 000 001
10−18 ато a квинтилионити део трилионити део 0,000 000 000 000 000 001
10−21 зепто z секстилионити трилијардити део 0,000 000 000 000 000 000 001
10−24 јокто y септилионити квадрилијардити део 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen